Política de qualitat

La Direcció de SOLKLISER REFRIGERACIÓ, SLU empresa dedicada a la instal·lació i manteniment de sistemes d'aire condicionat, calefacció i fred industrial, instal·lacions elèctriques, tèrmiques i de gas, a través del present document té com a objectiu establir les directrius principals de l'empresa amb la finalitat de:

  • Assegurar una millora contínua del servei prestat, satisfent sempre tant els requisits sol·licitats per les parts interessades així com els reglamentaris i / o legals que siguin d'aplicació.
  • Proporcionar un marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat.
  • Que les nostres parts interessades percebin i apreciïn la nostra millora continuada.
  • Assolir un elevat grau de fidelització de les nostres parts interessades.

Per això i tenint de referència sempre el Sistema de Gestió de la Qualitat s'estableixen les següents directrius:

  • La Direcció assumeix el compromís de complir la Política de Qualitat, els objectius i LIDERAR el desenvolupament i implantació del Sistema de Gestió i buscar sempre el camí cap a la millora contínua de la seva eficàcia.
  • El conjunt de personal deu complir amb el que disposen els manuals i procediments, actuant sempre pensant en l'avaluació dels riscos.
  • Contacte continu amb les parts interessades, per conèixer les seves necessitats i poder adaptar-nos a les mateixes.
  • Augmentar el grau de formació del nostre personal que redundi en una major satisfacció personal, una millora en l'ambient de treball i una millora en la prestació dels nostres serveis.
  • L'organització utilitza la metodologia de l'avaluació de riscos dels processos per prevenir les possibles desviacions o no conformitats del sistema de gestió de qualitat.

La Direcció de SOLKLISER, SLU avala la present política i assumeix el compromís de mantenir i fer extensiu al públic en general el contingut de la present política.

POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITATF01.04.00

Qualitat Solkliser

 

 

Solkliser Refrigeración S.L.U. ·
 
P.I. Les Delicies, Sector 2, Nave 6 · 46869 Benissoda · Valencia · Espanya ·
Telèfon +34 962 398 334 · Fax +34 962 398 334 · E-mail · websolkliser@gmail.com ·
Crèdits · ALBIwebDiSSENY